Denetleme Kurulu

 

Dr. Ahmet Özet  
Dr. Mahmut Gümüş  
Dr. Necati Alkış


İki yılda bir Genel Kurul tarafından 3 asil ve 3 yedek üye olmak üzere gizli oyla seçilir. Derneğin hesap ve kayıtları ile işlem ve faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, en geç 6 ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu'na ve toplandığında Genel Kurul'a sunar. Gerekli gördüğü hallerde olağan-üstü Genel Kurul toplantısı çağrısında bulunur. Ayrıca, mevzuatın kendisine verdiği diğer görev ve yetkileri de kullanır.