Bölge Temsilcileri

Bölge Temsilcileri

Marmara Bölgesi Temsilcisi Dr. Nebi Serkan Demirci  
İç Anadolu Bölgesi Temsilcisi Dr. Ozan Yazıcı  
Ege Bölgesi Temsilcisi Dr. Olçun Ümit Ünal  
Akdeniz Bölgesi Temsilcisi Dr. Ali Murat Sedef  
Karadeniz Bölgesi Temsilcisi Dr. Cengiz Akosman  
Doğu Anadolu Bölgesi Temsilcisi Dr. Nazım Can Demircan

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Temsilcisi Dr. Ahmet Şiyar Ekinci

 
Madde 16 :

Derneğimiz yönetim kurulu tarafından belirlenen en az beş bölge temsilciliği bulunur. Bölge temsilcileri o bölgenin dernek üyeleri tarafından seçilir. Bölge temsilcisi seçilebilmek için dernek üyesi olmak gerekir. Bölge temsilcileri istedikleri veya çağrıldıkları yönetim kurulu toplantısına katılırlar fakat oy hakları yoktur. Görev süresi bir dahaki genel kurul toplantısına kadar geçecek 2 yıldır. Seçimler 2 yılda bir yapılan dernek olağan genel kurulunu izleyen 2 ay içersinde yapılır. Bu süre içersinde olağanüstü bir genel kurul toplanacak ve yönetim kurulu değişecek olursa bölge temsilcileri de yeniden seçilir.

Bölge Temsilcilerinin Görevleri:

Madde 17:

a ) Derneğin yapacağı Tıbbi Onkoloji Kongreleri'nde Bilimsel Koordinasyon Kurulu üyeliği yapmak ve bilimsel programı düzenlemek,
a) Tıbbi Onkoloji Derneği Eğitimi Koordinasyon Kurulu (TOD-EKK)' na bağlı kurs düzenleme ve aktiviteleri kredilendirme alt kurul üyeliği yapmak,
b) Bölgelerdeki tıbbi onkologlarla dernek yönetim kurulu arasındaki ilişkiyi sağlamak, bölgelerinde Tıbbi Onkoloji ile ilgili aktiviteler yapmak ve yapılan aktiviteleri duyurmak,
c) Bölgesinde mevcut tıbbi onkoloji uzman ve uzmanlık eğitimi yapan kişilerin dernek üyeliğini sağlamak,
d) Bölgelerindeki tıbbi onkoloji ile ilgili sorunların çözümü ve duyurulması ile ilgili faaliyetler yürütmek.