Yeterlik Kurulu

Yeterlik Kurulu Üyeleri
 
Başkan Dr. Abdurrahman Işıkdoğan
Üye Dr. Bülent Yalçın
Üye Dr. Ömer Dizdar  
Üye Dr. Yüksel Küçükzeybek
Üye Dr. Başak Öven
Üye Dr. İlhan Hacıbekiroğlu  
Üye Dr. Özge Gümüşay