Yönetim Kurulu

Başkan Prof. Dr. Murat Dincer
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş
Genel Sekreter Doç. Dr. Ali Murat Sedef
Sayman Doç. Dr. Cengiz Karaçin
Üye Prof. Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur
Üye Doç. Dr. Gökşen İnanç İmamoğlu
Üye Doç. Dr. Nebi Serkan Demirci
Üye Doç. Dr. Hilmi Kodaz
Üye Doç. Dr. Mahmut Emre Yıldırım