Değerlerimiz

Demokratik – Katılımcı
Faaliyetlerimizde üyelerimizin ve tüm diğer paydaşlarımızın aktif katılımını teşvik ederek ve sağlayarak, fırsat eşitliğini önemseriz. Üyelerimizin alınan kararlara ve yapılan etkinliklere katılımının başarımızın temelini oluşturduğuna inanırız.

Şeffaf
Tüm faaliyetlerimizde şeffaflık ana ilkemiz olup, bu konuda üyelerimizle paylaşımı esas alırız.

Destekleyici – Kapsayıcı
Tüm üyelerimizin ve paydaşlarımızın derneğimiz ilkeleri doğrultusundaki çabalarını destekleriz. Derneğin aktivitelerine katılımı konusunda tüm üyelerimizi teşvik edici bir yaklaşım sergileriz.

Tarafsız – Eşitlikçi
Ön yargılı davranışlardan kaçınarak, kararlarımızı nesnel ilkeler doğrultusunda alırız.

Doğru – Güvenilir
Derneğimiz ve üyelerimiz arasındaki ilişkileri dürüstlük ilkesine dayalı olarak yürütürüz. Tüm ilişkilerimizde etik standartlara uyarız. Üyelerimiz, paydaşlarımız ve diğer kurumlarla ve ilişkilerimizde dürüst davranır, karşılıklı güven ilkesini önemseriz.