Temel İlkeler ve Politikalarımız

Derneğimizin bugüne kadar ki politikaları üyelerimizin görüşleri alınarak Yönetim Kurulu’nun yetkisi altında oluşturulmuş ve onaylanmıştır.. Yönetim Kurulu zaman zaman ilgili düzenlemeler gereği bu politikalarda değişiklik yapma yetkisini de saklı tutar. Politikalarda yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu’nun onayını takiben derneğin internet sitesinde yayımlanır. Önemli politika değişiklikleri gerektiğinde olağanüstü genel kurul yapılarak üyelerimizin görüşü alınır. Ayrıca gelen öneriler doğrultusunda da üyelerimizin görüşleri alınarak derneğin ana misyonunu değiştirmeyecek kararlar alınabilir.