Akciğer Kanserinde Erlotinib İsimli İlacın Geri ödemesi ile İlgili

Akciğer Kanserinde Erlotinib İsimli İlacın Geri ödemesi ile İlgili Basında Çıkan Haberlerle İlgili Bilgilendirme

Geçtiğimiz günlerde SGK tarafından açıklanan geri ödeme koşulları basında “SGK sigara içen kanser hastalarının ilacını ödemeyecek” gibi başlıklarla yer alan ve kamuoyunu yanıltabilecek haberler nedeniyle derneğimiz tarafından konuyla ilgili açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Erlotinib isimli ilaç Akciğer kanserinde küçük hücreli olmayan alt tipler için ilerlemiş hastalıkta tüm dünyaca kullanılan ve etkinliği özellikle EGFR olarak bilinen bir mutasyonun varlığı gösterildiğinde belirgin olarak ortaya çıkan bir ilaçtır. Bu mutasyon özellikle sigara içmemiş ve adenokarsinom alt grubuna sahip hastalarda daha sık gözlenmektedir. Erlotinib’in akciğer kanserindeki uzak doğu kökenli ilk çalışmalarından elde edilen sonuçlara göre akciğer adenokarsinom alt grubu ve sigara içmemiş hastalarda etkin olduğunun gösterilmesi üzerine ülkemizde belirtilen hasta grubunda ilaç onay almıştır. Daha sonraları ilacın bu alt gruplarda da daha sık gözlenen EGFR mutant hastalarda etkili olduğu ve mutasyon olmayan hastalarda etkisinin olmadığı gözlenmiştir. Ülkemizde de EGFR mutant hastalarda ödeme alması beklenmekte ve süreç işlemektedir. Ve bu şekilde ödeme koşullarının sağlanmasıyla hasta “sigara içmiş dahi olsa” asıl etkin grup olan EGFR mutant grupta yer almaktaysa bu ilacın ödenmesinde bir sıkıntı olmayacaktır.

Sonuç olarak, bu ilacın asıl etkin olduğu grup olan EGFR mutant grupta ödeme ile ilgili sorun yaşanacağı ön görülmemektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

TTOD Yönetim Kurulu