Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

Tarihçe

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği 5.8.1996 tarihinde 7 kurucu üye (Bülent Berkarda, Metin Aran, Haluk Onat, Süheyla Serdengeçti, Necdet Üskent, Erkan Topuz ve Evin Büyükünal) tarafından resmi başvurusunu yapmış ve tüzüğünün 15.3.1997 tarihinde gazetede yayınlanması ile kuruluşunu tamamlamıştır.
 

Amaç

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, üyeleri yalnızca Tababet Uzmanlık Tüzüğü'nde belirtilen "Tıbbi Onkoloji Uzmanı" ünvanına sahip uzmanlar ve uzmanlık eğitimi gören kişiler olan, bu konuda yurt dışı muhatapları ile karşılıklı ilişki kuran, bu alanda Türkiye'deki uzmanların haklarını koruyan, eğitimi düzenleyen ve denetimini sağlayan bir dernek olarak ve bu doğrultuda mezuniyet sonrası kurs, toplantı ve kongreleri düzenlemek amacıyla kurulmuştur.