Yeni Saptanan Bir Meme Kanseri Geni Olan BCLA 11

9.1.2015 tarihinde Khaled ve arkadaşları tarafından yayınlanan bir makale sonrası basında yer alan spekülatif haberler ve hastalar üzerine yansımaları göz önüne alınarak derneğimiz tarafından konuyla ilgili açıklama yapma gereği duyulmuştur. Adı geçen çalışma fareler üzerinde yapılmış olup henüz insan deneyleri yapılmamıştır. Bu deneylerde BCLA 11 isimli genin özellikle meme kanserinin yaklaşık %10-20’sini oluşturan ve üçlü negatif olarak adlandırılan (östrojen reseptörü, progesteron reseptörü ve HER2 reseptörü negatif) hastalarda yüksek oranda saptandığı bildirilmiştir. Ve genin yüksek düzeyde saptandığı hastalarda tümörün daha hızlı büyüdüğü saptanmış. Ayrıca genin seviyesinin azaltılmasıyla tümör büyümesinin yavaşladığı gösterilmiştir. Bu sonuçlar her ne kadar ilerisi için ümit vaat edici sonuçlar olsa da daha ileri düzey çalışmalar yapılmadan bir takım yargılara varmak yanlış olur.
Bu tür çalışmaların sonuçlarının daha iyi yorumlanması ve kullanılabilir hale gelmesi için insanlar üzerinde de benzer sonuçların elde edilmesi gerekmektedir. Pre-klinik olarak adlandırılan bu tür çalışma sonuçlarıyla direk bir yargıya varmak mümkün değildir. Ve bu süreç yıllar alabilmektedir. Bazen de ilerleyen çalışmalarda beklenen sonuçlar alınamamaktadır. Bu nedenle gelecek vadeden bu çalışmanın sonuçlarında kesin yargıya varmak için erken olduğunu vurgulamak isteriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

TTOD Yönetim Kurulu ve Halkla İlişkiler Komisyonu