Böbrek Kanseri tanısı nasıl konur?

  • Fizik muayene ile ele gelen kitle var mı diye bakılır.

  • Kan ve idrar testleri yapılır.

  • Görüntüleme yöntemleri böbrekler ve etrafındaki tüm yapıların görüntülenmesini ve yayılımın tespit edilmesini sağlar: Bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, ultrasonografi (biyopsi yapılmasına kılavuzluk eder), intravenöz piyelogram, intravenöz ürografi.

  • MR anjiyografi ise böbrek içi damarsal yapının anatomisini çok iyi gösterir. Bazı böbrek tümörleri tamamen böbrek içinde büyürler. Ameliyatları daha zordur. Bu hastalarda MR anjiyografi, böbrek tümörünü besleyen damarları haritalandırarak cerrahi planlamasına yarar sağlayacaktır.

  • Tüm vücut kemik sintigrafisi, kemiklere yayılımın tespit edilmesi için yapılır.

  • İğne biyopsisi ile şüpheli kitleden biyopsi alınması, görüntüleme ile tespitinde kanser riski taşıyan bazı durumlarda gerekebilir.

  • Pozitron emisyon tomografi (PET) etkinliği diğer kanserlere göre çok azdır.