Tedavi Sonrası İzlem

  • Böbrek kanserli hastaların tedavi sonrası izlenmesi önemlidir. Hastalar belirli aralıklarla fiziksel muayene, akciğer röntgen filmi ve laboratuvar testleri ile izlenirler. Gerektiğinde ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi veya başka tetkikler de eklenebilir.

  • Hastalığın takibi ve uygun şekilde tedavi edilmesi için doktorunuzun belirttiği sıklıkta ve tarihlerde randevuları takip etmeniz çok önemlidir.