Erken Tanı ve Tarama

Kalın bağırsak (kolon ve rektum) kanseri, ülkemizdeki tarama programlarında yer alan kanserlerden biridir. Tarama programları ile henüz kansere dönüşmemiş poliplerin tespit edilmesi ile kanser riski azaltılabilmekte ve erken dönem lokalize kanserlerin saptanması ile de erken tanı ve tedavi mümkün olabilmektedir. Standart risk grubunda olan 50-70 yaş aralığındaki erkek ve kadınlarda öncelikli olarak;

  • 2 yılda bir gaitada gizli kan testi,

  • 10 yılda bir Kolonoskopi ile yapılmaktadır.

Şekil 1: Standart Risk Grubu Taraması

Kolonoskopi yaptıramayacak kişilerde fleksible sigmoidoskopi 5 yılda bir önerilmektedir. Ancak bu metod ile tüm kalın bağırsağın değerlendirilemediği ve pozitif saptanan sonuçlarda tekrar kolonoskopi gerektiği unutulmamalıdır.

Son iki gaitada gizli kan testi negatif olan 70 yaş ve üzerindeki kadın ve erkeklerde tarama sonlandırılmaktadır.

Aşağıda belirtilen yüksek risk grubundaki bireylerde ise tarama testlerine daha erken yaşlarda başlamak ve daha sık yaptırmak gerekmektedir.

  • Daha önce adenomatöz polip veya kolorektal kanser tanısı alanlar

  • Ailesinde yoğun kolorektal kanser veya polip görülenler (1. derece akrabalardan anne, baba, kardeş ya da çocuklardan birinde 60 yaşından daha erken yaşta veya 2. derece akrabalardan ikisinde herhangi bir yaşta kolorektal kanser veya polip olması)

  • Kronik inflamatuvar barsak hastalığı (Crohn ve Ülseratif Kolit) tanısı olanlar

  • Ailevi adenomatöz poliposis (FAP) veya herediter non-poliposis koli (Lynch Sendromu) gibi genetik geçişli kolorektal kanser hastalıklarının ailede görülmesi

Şekil 2: Yüksek Risk Grubu