Kolon Kanseri Evreleri

Kolon kanserleri, yapılacak olan tedavi şekillerini belirleyebilmek ve hastalığın gidişatı hakkında bilgi sahibi olabilmek amacı ile vücuttaki yaygınlığına göre evrelere ayrılmıştır. Kanserlerin evrelenmesinde TNM sistemi kullanılmaktadır. TNM Tümör, Nod ve Metastaz isimlerinin baş harflerinden oluşmaktadır.


T: Tümörün kolon duvarındaki hangi katmanları tuttuğunu ve çevre dokulara yayılım olup olmadığını anlatır.
N: Kanser dokusunun bulunduğu organın çevresindeki lenf bezlerinde hastalık tutulumu olup olmadığının bilgisini veren parametredir. Lenf bezleri bağışıklık sistemimizi ilgilendiren hücrelerin bulunduğu ve genellikle kanserin organ çevresinde yayıldığı ilk ortamlardır.
M: Kanserin vücudun başka organlarına metastaz yapıp yapmadığını anlatır. Yapılan TNM sistemine göre; kolon kanseri yayılımının artışına göre artan sıra ile Evre 0- 4 arasında 5 ayrı evrede sınıflandırılmıştır.

Evre 0: Kanser en erken aşamadadır. Bu evredeki hastalık karsinoma in situ ya da intramukozal karsinom olarak da tanımlanmaktadır. Kanser dokusu kolon duvarının en iç katmanı olan mukozanın içinde izlenmektedir.


Evre 1: Tümör hücreleri kolon duvarı katmanlarından mukozanın altındaki submukoza katmanına veya daha da ilerleyerek kas (muskularis) tabakasına ulaşmıştır. Fakat herhangi bir lenf bezinde tümör izlenmemiştir.


Evre 2: Bu evrede kanser hücreleri kolon duvarlarının tüm katmanlarını (mukoza, submukoza, kas tabakası ve seroza) tutmuş olup çevre dokulara da yayılım gösterebilmektedir. Fakat herhangi bir lenf bezinde kanser izlenmemiştir. Kolon duvarındaki tutulumun derinliğine ya da çevre dokulara yayılıma göre bu evre kendi içinde alt sınıflandırmalara ayrılmaktadır.


Evre 3: Bu evrenin en önemli özelliği kanser dokusunun kolon çevresindeki lenf bezlerinde ya da lenf bezlerine yakın dokular içerisinde izleniyor olmasıdır. Kolon duvarındaki tutulumun derinliğine ya da tutulan lenf bezi sayısına göre bu evre kendi içinde alt sınıflandırmalara ayrılmaktadır.


Evre 4: Kolon kanserinin son evresidir. Bu evrede kanser kolon ve lenf bezleri dışında diğer organlara da yayılmıştır. Kolon kanserleri her organa yayılım özelliği gösterseler de en sık karaciğer ve akciğere metastaz yapmaktadırlar.


Şekil 1: Kolon Kanseri Evreleri