Kolon Organı

Kolon; ince bağırsakların bitimi ile başlayan ve dışkının çıkış yeri olan anüs ile biten tüp benzeri bir organdır. Kalın bağırsak olarak da bilinir. Kolon organın uzunluğu 91-125 cm arasında ve çapı ise en geniş bölümünde 8 cm, en dar bölümünde ise 2 cm kadardır.

Kolon, sindirimden ve gıdanın emiliminden arta kalan normal atığın kontrollü bir şekilde yaklaşık 200 gramlık bir dışkı halinde vücuttan atılmak üzere hazırlanmasını sağlar. Kolon benzersiz bir bakteri florasına sahiptir. Beslenmedeki protein oranı artınca flora daha gram negatif, beslenmedeki karbonhidrat ve sebze miktarı artıkça daha gram pozitif bir hal alır. Bazı kolon organizmaları B grubu vitaminlerin ve K vitaminlerinin sentezinde rol oynar.

Belli bir denge halinde var olan çeşitli bakterilerden oluşan bu flora, gereksiz olarak kullanılan antibiyotikler tarafından yok edildiğinde zararlı bakteriler üreyebilir.

Şekil 1: Kolon Organı