Melanom Cilt Kanseri Evreleri

Melanom tanısı konulduktan sonra, kanserin yayılıp yayılmadığını ve yayıldıysa ne kadar uzağa yayıldığı tespit edilir. Bu işleme evreleme denir. Bir kanserin evresi, vücutta kanserin ne kadar yayıldığını belirtir. Ayrıca, melaonumun ciddiyetini ve buna göre en iyi tedavinin belirlenmesine yardımcı olur.

En erken evre melanom evre 0 olarak belirtilir (in situ melanom) ve melanomda evreler 0 ila IV (4) arasında değişir. Evreye ait sayı ne kadar düşükse, kanser o kadar az yayılmış demektir. Her hastanın melanom deneyimi farklı olmasına rağmen, benzer evrelere sahip hastalarda benzer bir görünüm vardır ve genellikle aynı şekilde tedavi edilir.


Evre nasıl belirlenir?

Melanom için en sık kullanılan evreleme, 3 temel bilgiye dayanan TNM sistemidir:

Primer tümörün (T) kapsamı: Kanserin ciltteki derinliği ve ülserleşme (yara) durumunu gösterir.

 • Tümör kalınlığı: Melanom kalınlığına Breslow kalınlığı denir. Genel olarak, 1 mm?den daha ince melanomların yayılma olasılığı çok düşüktür. Melanom kalınlaştıkça yayılma olasılığı artar.
 • Ülserasyon: Melanom üzerinde bütünlüğü bozan bir yaranın olmasına ülserasyon denir ve hastalığın evresinin arttığını gösterir. Ülsere melanomların yayılma riski daha yüksektir.

Yakındaki lenf düğümlerine yayılma (N): Melanom cilt kanserinin yakındaki lenf düğümlerine yayılımını gösterir.

Uzak bölgelere yayılma (metastaz) (M): Melanom cilt kanserinin uzak lenf düğümlerine veya uzak organlara yayılımını gösterir. Melanom vücudun hemen hemen her yerine yayılabilir, ancak en yaygın yayılma yerleri akciğerler, karaciğer, beyin, kemikler ve vücudun diğer bölgelerindeki deri veya lenf nodlarıdır.

Aşağıda tabloda, cerrahi operasyon sonrasında alınan dokunun patolojik incelemesi sonrasında ki patolojik evrelendirme gösterilmektedir. Ameliyatın hemen ya da hiç mümkün olamadığı vakalarda kanser evresi yerine klinik görünüme göre evrelendirme yapılır. Klinik evrelendirme, fiziksel muayene, biyopsi ve görüntüleme testlerinin sonuçlarına dayandırılır. Klinik evre, tedaviyi planlamaya yardımcı olmak için de kullanılır. Melanom, klinik evre tahminlerinden daha uzağa yayılmış ise klinik görünüm doğru evrelendirme için yetersiz kalabilir.
Evre

Melanom Evreleri

0

Kanser, en dıştaki cilt tabakası olan epidermis ile sınırlıdır. Yakındaki lenf düğümlerine (N0) veya vücudun uzak bölgelerine (M0) yayılmamıştır. Bu evre melanom in situ olarak da bilinir.

I

 

Tümör 2 mm'den daha incedir ve ülsere (yara) olabilir veya olmayabilir. Yakındaki lenf düğümlerine (N0) veya vücudun uzak bölgelerine (M0) yayılmamıştır.

 

II

Tümör 4 mm'den (T4) kalın olabilir. Ülsere olabilir veya olmayabilir. Yakındaki lenf düğümlerine (N0) veya vücudun uzak bölgelerine (M0) yayılmamıştır.

IIIA

Tümörün kalınlığı 2 mm'den daha incedir ve ülsere olabilir veya olmayabilir. Kanser yakındaki en fazla 3 lenf noduna yayılmıştır, ancak o kadar küçüktür ki sadece mikroskop altında görülebilir. Vücudun uzak bölgelerine yayılmamıştır.

 

IIIB

 

Primer tümörün belirtisi yoktur  

Ayrıca:

 • Melanom yakındaki tek bir lenf düğümüne yayılmış veya

 • Yakın ciltte çok küçük alanlara veya tümör çevresindeki lenf düğümlerine ulaşmadan sadece cilt lenfatik kanallarına yayılmıştır.

 

Vücudun uzak bölgelerine yayılmamıştır (M0).

VEYA

Tümör 4 mm'den daha kalın değildir ve ülsere olabilir veya olmayabilir

Ayrıca:

 • Melanom yakındaki tek bir lenf düğümüne yayılmış veya

 • Yakın ciltte çok küçük alanlara veya tümör çevresindeki lenf düğümlerine ulaşmadan sadece cilt lenfatik kanallarına yayılmıştır veya

 • Yakındaki 2 veya 3 lenf düğümüne yayılmıştır.

 

Vücudun uzak bölgelerine yayılmamıştır.

IIIC

Primer tümörün belirtisi yoktur.

Ayrıca: 

 • Melanom, en az biri görülebilen veya hissedilebilen yakındaki 2 veya daha fazla lenf düğümüne yayılmıştır veya

 • Yakın ciltte çok küçük bölgelere veya tümör çevresindeki cilt lenfatik kanallarına yayılmıştır ve yakındaki lenf düğümlerine ulaşmıştır veya

 • Bir arada yer alan yakındaki lenf düğümlerine yayılmıştır

Vücudun uzak bölgelerine yayılmamıştır (M0).

VEYA

Tümör 4 mm'den daha kalın değildir ve ülsere olabilir veya olmayabilir.

Ayrıca: 

 • Melanom, en az biri görülebilen veya hissedilebilen yakındaki 2 veya daha fazla lenf düğümüne yayılmıştır veya

 • Melanom cilt kanseri, yakındaki 4 veya daha fazla lenf düğümüne yayılmıştır 

Vücudun uzak bölgelerine yayılmamıştır (M0).

VEYA

Tümör 2 mm'den fazla fakat 4 mm'den daha kalın değil ve ülserli VEYA 4 mm'den kalın ama ülserli değil.

Ayrıca:

 • Melanom, yakındaki bir veya daha fazla lenf düğümüne yayılmıştır ve/veya yakındaki derinin çok küçük alanlarına veya tümörün çevresindeki cilt lenfatik kanallarına (yayılmıştır.

Vücudun uzak bölgelerine yayılmamıştır.

VEYA

Tümör 4 mm'den kalın ve ülsere olmuşsa

Ayrıca:

 • Melanom birlikte kümelenmemiş yakındaki 1 ila 3 lenf düğümüne yayılmıştır veya

 • Yakındaki derinin çok küçük bölgelerine veya tümörün çevresindeki cilt lenfatik kanallarına yayılmıştır ve/veya yakındaki bir lenf noduna ulaşmış olabilir.

Vücudun uzak bölgelerine yayılmamıştır.

IIID

Tümör 4 mm'den kalın ve ülsere olmuş

Ayrıca:

 • Melanom yakındaki 4 veya daha fazla lenf düğümüne yayılmıştır veya

 • Bir araya kümelenmiş yakındaki lenf düğümlerine yayılmıştır

 • Yakındaki cildin çok küçük bölgelerine veya tümörün çevresindeki cilt lenfatik kanallarına yayılmıştır ve en az 2 yakın lenf düğümüne veya bir araya kümelenmiş lenf düğümlerine yayılmıştır 

 

VEYA

Vücudun uzak bölgelerine yayılmamıştır (M0).

IV

Tümör herhangi bir kalınlıkta olabilir ve ülsere olabilir veya olmayabilir. Kanser yakındaki lenf düğümlerine yayılmış olabilir veya olmayabilir. Uzak lenf düğümlerine veya akciğer, karaciğer veya beyin gibi organlara yayılmıştır.