Meme Kanseri Evreleme

Eğer meme kanseri tespit edildiyse, tedavinizi planlamak için doktorunuzun hastalık evresini bilmesi gereklidir. Kanser evresi, tümörün boyu ve kanserin yayılımı ile tanımlanır. Bunun için ek görüntüleme ve laboratuvar testleri istenebilir.

Evre 0: Aynı zamanda 'in-situ' olarak da adlandırılır. Evre 0 olan kanserler yerlerinde kalmış ve çevre dokulara yayılmamış kanserlerdir. Klinik kontrollerde tanısı konan kanserlerin yaklaşık olarak %15 ila %20'si Evre 0 kanserlerdir. Evre 0 kanserler oluştukları yerlere göre ikiye ayrılırlar:

  • Lobüler carcinoma in situ (LCIS): Kanser süt bezlerinde (lobül) oluşmuş ve çevre dokulara yayılmamıştır.

  • Duktal carcinoma in situ (DCIS): Kanser süt kanallarında (duktus) oluşmuş ve çevre dokulara yayılmamıştır.

Evre I:

Tümör 2 cm ya da daha küçüktür ve kanser lenf bezlerine yayılmamıştır.

Şekil 1: Meme Kanseri Evreleme

Evre IIA: 

Tümör yoktur veya 2 cm’den küçüktür fakat koltuk altı lenf bezlerine (1-3 adet) yayılmıştır, VEYA

Tümör 2 ila 5 cm arasındadır ve kanser lenf bezlerine yayılmamıştır.

Evre IIB: 

Tümör 2 ila 5 cm arasındadır ve kanser lenf bezlerine (göğüs kemiği çevresi/1-3 adet kol altı lenf bezleri) yayılmıştır VEYA

Tümör 5 cm’den daha büyüktür fakat kanser koltuk altı lenf bezlerine yayılmamıştır.

Evre IIIA: 

Tümör yoktur veya 5 cm’den küçüktür fakat kanser lenf bezlerine (göğüs kemiği çevresi/4-9 adet kol altı lenf bezleri) yayılmıştır VEYA

Tümör 5 cm’den daha büyüktür ve kanser lenf bezlerine (kol altı/göğüs kemiği çevresi lenf bezleri) yayılmıştır.

Evre IIIB: 

Tümör, boyutuna bakılmaksızın, göğüs duvarına ve/veya cilde ve lenf bezlerine (göğüs kemiği çevresi/1-9 adet kol altı lenf bezleri) yayılmıştır.

Evre IIIC:

Tümör, boyutuna bakılmaksızın, göğüs duvarına ve/veya cilde ve lenf bezlerine (göğüs kemiği çevresi/10 adetten fazla kol altı lenf bezleri) yayılmıştır.

Evre IV:

Kanser meme dışında vücudun diğer bölümlerine (kemikler, akciğer, karaciğer veya beyin gibi) sıçramıştır.