Meme Kanseri Tanı Yöntemleri

Tıbbi hikayeniz ve risk faktörleriniz hekiminiz tarafından dikkatli bir şekilde değerlendirilecektir. Meme muayenesi ile birlikte genel fizik muayenenizin ardından hekiminiz ek testler isteyebilir.

Laboratuvar tahlilleri olarak kan sayımı, biyokimya testleri ve tümör belirteç testleri yapılabilir.

Görüntüleme yöntemleri en çok kullanılan testlerdir. Mamografi çoğunlukla tarama yöntemi olarak kullanılsa da şüpheli durumlarda tanısal mamografiler yapılabilir. Bunun yanında ultrasonografi (USG) veya manyetik rezonans (MR) görüntüleme de kullanılmaktadır.

Kesin tanı için hekiminiz sizden bir biyopsi isteyebilir. Biyopsi; memede şüpheli tespit edilen alandan hücre veya doku alımı ve alınan bu parçanın mikroskopla incelenmesidir. Biyopsi iğne ile veya cerrahi olarak yapılabilir.

Şekil 1: Meme Kanseri Tanı Yöntemleri