Meme Kanseri Tedavi

Son yıllarda yüz güldüren yeni ilaçlar ve çalışmalar sonrası meme kanserinde tedavi, artık hastanın ve hastalığının özelliklerine göre kişiye özgü yapılmaktadır. Aşağıda anlatılan tedavi yöntemleri genel bilgi vermekle birlikte hangi tedavinin hangi sırada uygulanacağı konusunda doktorunuzun önerileri doğrultusunda hareket etmenizi öneririz.

Cerrahi: Meme kanserinde cerrahi; başlıca meme koruyucu cerrahi (kanserli kitlenin etrafındaki bir parça sağlıklı meme dokusu ile birlikte alınarak memenin bırakılması) ve mastektomi (kanserli memenin tamamının alınması) şeklinde ikiye ayrılır. Bunlara aynı zamanda lenf bezlerine yönelik ameliyatlar da eklenebilir. Cerrahi sonrası veya eş zamanlı olarak memeye yönelik estetik ameliyatlar da yapılmaktadır.

Radyoterapi: Ameliyat sonrası kalan dokuların korunması ve kanserin tekrar etme riskini önlemek için, koltuk altı veya meme bölgesine ışın tedavisi (adjuvan radyoterapi) uygulanabilir. Aynı zamanda ileri evre hastalarda ağrı veya kemik kırığı riskini azaltmak için de radyoterapi (palyatif) uygulanmaktadır.

Kemoterapi: Ameliyat öncesi tümörü küçültmek (neoadjuvan kemoterapi), ameliyat sonrası tedavi veya hastalık tekrar etmesini önlemek amaçlı (adjuvan kemoterapi) veya ileri evre hastalıkta yaşam süresi ve kalitesini artırmak için uygulanabilir.

Hormonoterapi: Hormon reseptörü (HR)-pozitif olan meme kanseri tiplerinde genellikle ameliyat sonrası meme kanserinin tekrar etmesini ve metastazı önlemek amacıyla verilen tedavilerdir. Bununla birlikte, henüz menapoza girmemiş HR-pozitif hastalarda östrojen hormonu yapımını baskılamak için de çeşitli ilaçlar kullanılmaktadır.

Hedefe Yönelik Tedavi: Kanser hücrelerine saldırmak için ilaç veya diğer maddeleri kullanan bir tedavi şeklidir. Genellikle hedefe yönelik tedaviler normal hücrelere kemoterapi veya radyasyon terapisinden daha az zarar verir. Monoklonal antikorlar ve tirozin kinaz inhibitörleri HER2 (+) meme kanserlerine uygulanırken siklin-bağımlı kinaz inhibitörleri tekrarlayıcı veya metastatik meme kanserlerine verilebilmektedir.