Meme Organı

Meme süt salgılayan bir salgı bezidir. Kadın üreme sisteminin bir parçasıdır. Kaburgalar üzerindeki Pektoralis majör kası denilen büyük bir kasın üzerinde yer almaktadır.

Meme yağ, bağ dokusu, salgı bezleri ve duktuslardan oluşmaktadır.

Her memede lob denilen 15-25 bölüm vardır. Bu loblar, süt yapımını sağlayan bezlerin yer aldığı lobüllerin birleşmesi ile oluşur. Lobüller, duktus denilen süt kanalları ile birbirine bağlanır. Bu kanallar aracılığıyla üretilen süt meme başına iletilir. Meme başının çevresindeki koyu renkli alana areola denilir.

Memede aynı zamanda lenf sıvısını taşıyan lenf kanalları ve toplayan lenf bezleri bulunmaktadır. Bu bezler ağırlıklı olarak koltuk altında, köprücük kemiği altında ve üstünde ve sternum (göğüs kemiği veya iman tahtası olarak bilinen kemik) çevresindedir.

Meme gelişimi hormonlara bağlıdır. Ergenlik ile birlikte östrojen ve progesteron üretiminin artması ile başlar. Bu dönemde öncelikle yağ dokusu artarak meme büyümeye başlar. Süt kanalları ve salgı bezleri de bu büyümeye katılır. Her kadının meme büyüklüğü ve içeriği farklıdır.

Bir kadının yaşamı boyunca menstruasyon (adet dönemi), gebelik, laktasyon (emzirme) ve menapoz dönemlerinde hormonlara bağlı olarak memesinde değişimler görülebilir.

Şekil 1 : Meme Organı