Mesane kanseri nasıl evrelenir?

Mesane kanseri teşhis edildiğinde, evrelenmesi veya yayılım durumunun belirlenmesi gerekir. Evreleme, kanserin mesane duvarına veya yayılım durumuna ve yayılım söz konusu olduysa, vücudun hangi bölgelerine yayıldığına göre belirlenir.

  • Pozitron emisyon tomografisi

  • Tüm batın tomografisi

  • MRI (manyetik rezonans görüntüleme)

  • IVP (intravenöz piyelogram)

  • Kemik taraması.