Santral Sinir Sistemi Kanserleri Denilince Ne Anlıyoruz ?

Santral sinir sistemi kanserleri denilince beyin veya omurilik ile ilgili yapıların doğrudan kendisinden kaynaklanan, yani başka bir organ kanserinden yayılımla oluşmayan, tümörleri anlaşılır. Beyin ve sinir hücrelerinin, vücudun diğer hücrelerinden farklı bir yapıya sahiptir. Bu nedenle hem hastalık seyri hem de tümör hücresinin özellikleri yönünden farklı isimlendirmeye sahip birçok santral sinir sistemi tümörü tanımlanmıştır. Bahsi geçen hücrelerden köken alan tümörler, köken aldıkları bu hücrelerin isimleri ile anılırlar: gliom, meduloblastom, ependimom ve kranyofarengeyom.