Düşük Dereceli Gliomlar Kimde ve Nasıl Ortaya Çıkar?

Düşük dereceli gliomların ortaya çıkmasına neden olan bir sebep henüz net tanımlanmamıştır. Çocukluk çağında da sık olarak görülen bu tümörlerin bazı çocuk ve gençlerde doğuştan gelen ve ailesel olarak aktarılan bazı hastalıklarla birlikte görüldüğü bilinmektedir. Bu hastalıklardan en yaygın bilinenleri tuberoz skleroz ve nörofibromatoz tip 1 isimli hastalıklardır. Akut lösemi ya da saldırgan kötü dereceli bir göz tümörü olan retinoblastom nedeniyle henüz çocukluk yaşlarında kafatasına uygulanan radyoterapi (ışın tedavisi= radyasyon tedavisi) sonrasında beyin tümörleri gelişebilir.

Düşük dereceli gliomlar çoğunlukla tümörün yavaş büyümesi nedeni ile sinsidirler. Sıklıkla da tümör boyutu artınca tümörün kendi çevresindeki doku veya yapılara oluşturduğu baskı nedeni ile ortaya çıkan belirtiler gösterirler. Hastanın yaşına ve tümörün yerleşmiş olduğu bölgeye bağlı olarak kafatası çevresinin büyümesi (makrosefali), büyümenin gecikmesi, baş veya bel ağrısı, sabahları aç karnına kusma, baş dönmesi, yürüme, görme, bilinç, hafıza ve uykuda bozulmalar, iştahsızlık sık görülen şikayetlerdir. Ayrıca sara nöbetleri (konvülsiyon) ve felç de diğer belirtiler arasındadır.