Düşük Dereceli Gliomlara Nasıl Tanı Konulur ve Tedavisi Nedir?

Mevcut şikayetlerle diğer birçok nedenin yanısıra santral sinir sistemi tümörleri düşünüldüğünde bilgisayarlı beyin tomografisi (BT) ve magnetik rezonans (MR) görüntüleme yöntemleri kullanılarak tanı konulur. Ancak hem tümörün tipinin belirlenmesi ve hem de tedavisinin yapılabilmesi için eğer tümörün yeri ve hastanın tıbbi genel durumu uygun ise tümörün cerrahi olarak çıkartılması gereklidir. Cerrahi olarak çıkartılamayacak olan tümörlerde de eğer mümkünse yine cerrahi yöntem kullanılarak biyopsi alınmalıdır.