Yüksek Dereceli Gliomlara Nasıl Tanı Konulur ve Tedavisi Nedir?

Tanısında yine BT ve MR görüntüleme yöntemleri önem taşır. Tümörün yeri ve hastanın tıbbi genel durumu uygunsa cerrahi yöntemle alınan biyopsi ile tanı konduktan sonra ya da doğrudan tümörün cerrahi olarak çıkartılmasıyla tümörün hücre tipi ile birlikte saldırganlık derecesi de belirlenmiş olur.

Eğer biyopsi ile yüksek dereceli gliom tanısı konulmuş ise, bundan sonraki aşama tümörün cerrahi olarak çıkartılığı çıkartılamayacağının belirlenmesidir. Bu değerlendirme ile tedavi konusunda farklı yollar izlenir:

  • Cerrahi olarak tümörün tamamı çıkartıldıysa cerrahi sonrasında hastaya tümörün tekrarlamasını engellemek ve tümörsüz bir şekilde yaşam süresini uzatmak için koruma amacı ile ışın tedavisi (radyoterapi=radyasyon tedavisi) ile birlikte temozalamid isimli ağızdan alınan hap şeklindeki kemoterapi ilacı verilir. Ardından belirli aralıklar ile kontrol edilerek tekrarlama olup olmadığı belirlenmeye çalışılır. Takiplerinde tümörün yeniden ortaya çıktığı saptanırsa yine cerrahi olarak çıkartmak veya önceden aldığı ışın tedavisinden geçen süreyi belirleyerek yeniden ışın tedavisi uygulamak ya da cerrahi veya ışın tedavisi için uygun değilse damardan veya ağızdan kanser ilaçları ile hastalık kontrol altına alınmaya ve yaşam süresini uzatmaya çalışılır.

  • Cerrahi olarak tümörün tamamı çıkartılamadıysa yani geride artık tümör kaldıysa (rezidü tümör) bu durumda hastaya ışın tedavisi ile birlikte temozolamid verilir, hastalık kontrol altına alındığında temozolamid isimli kanser ilacına devam edilir. Eğer tedavi alırken tümör ilerleyecek olursa sonraki kanser ilaçları ile hastalık kontrol altına alınmaya ve yaşam süresini uzatmaya çalışılır.

  • Tümörün yeri veya hastanın tıbbi genel durumu cerrahi tedaviye uygun değilse, hasta iyi bir şekilde değerlendirilir ve hastalığın kontrol altına alınması, yaşam süresinin uzatılması amacıyla ışın tedavisi, kanser ilaçları kullanılır.

  • Tanı konulduğunda cerrahi olarak çıkartılamayacak tümörü olan ve kanser ilaçları kullanamayacak durumda olan hastalarda yaşamın son anına kadar belirtileri azaltıcı destek tedavilerin sunulması diğer bir seçenektir.

 Ülkemizde geri ödemesi olan ruhsatlı kanser ilaçları arasında temozolamid, bevasizumab-irinotekan şeması, karmustin, platin ve yurt dışından ithal olarak getirilen lomustin, nimotuzumab sayılabilir. Bunlar haricinde bazı klinik araştırma ilaçları da belirli merkezlerde uygun şartları taşıyan hastalar için seçenek olabilmektedir.