Sigara ve Kanser: Dr Özlem Sönmez

Biz de 'bireyler arasında aslında çok ufakmış gibi görünen ama ciddi risk değişikliklerine neden olan farklılıklar vardır' diyerek başlayabiliriz. Örneğin;

Vücudumuzdaki bazı enzim sistemleri sigara, besin ve besinle alınan organik olmayan maddelerin vücuda olabilecek zararlı etkilerini azaltmaya çalışır. Bu enzimlerin etkileri insanların genetik farklılıkları nedeni ile kişiden kişiye değişir. Zehiri etkisiz hale getiren enzimlerden biri yaklaşık 50 yıl önce bulunan N-asetiltransferaz 2 (NAT2) enzimidir ve genetik çeşitliliği en iyi araştırılmış olanıdır.

Bu enzimin aktivitesi kişinin genetiğine bağlı olarak bazı insanlarda hızlı metabolize edici etkiye sahipken, bazılarında da yavaş metabolize edici etkiye sahiptirler.

Ülkemizde de NAT2 yavaş metabolizör sıklığı %57.4 olarak tesbit edilmiştir ve hiç de azımsanmayacak bir orandadır. Yani hem sigara içiyorsanız hem de yavaş metabolize edilen gurupta iseniz hormon reseptörleri pozitif meme kanseri riskiniz daha da artıyor. Ayrıca unutulmamalıdır ki; sigara içenlerin çoğu, akciğer kanserine yakalanmasa da sigara içen bir kişinin akciğer kanseri olma riski, içmeyene göre 8 kat fazladır.