Stres ve Kanser: Dr Nilüfer Avcı

Stres sözcüğü tarihte ilk olarak bir fizikçi tarafından kullanılmıştır. Fizikçilere göre stres, bir maddenin içindeki güç veya dirençtir. Ancak zaman içinde stres, farklı bilim dallarında farklı anlamlarda kullanılmaya başlamıştır. Stres tanım olarak, kişinin bedensel ve ruhsal sınırlarını baskı altında hissettiğinde verdiği fiziksel, zihinsel, duygusal ve davranışsal tepkiler bütünüdür. Farklı bir bakış açısı ile stres, tehlike algılandığında vucuttaki stres hormonlarının aracılık ettiği savaş yada kaçtepkisidir.

  • Anlık stres,

  • Akut kontrol edilebilen stres,

  • Akut kontrol edilemeyen stres,

  • Kronik kontrol edilemeyen stres

Eğer stres etmeni çok güçlü ise ya da çok uzun bir süreyi kapsamışsa diğer bir deyişle beden direnç döneminde stres etmeni ile başa çıkamaz ise organizma direnç döneminden tükenme dönemine girer, ruhsal ve bedensel hastalıklar ortaya çıkar.