Sigara ve Kanser: Dr Özlem Sönmez

Bugün sigara dumanında yetmişten fazla kanserojen madde olduğunu ve dumanın solunması ile bu kanserojenlere maruz kalındığını, sigarayı sadece içenin değil, çevresindekilerin de dumanı soluyarak kanserojen maddelere maruz kaldığını biliyoruz. Sigara tüm kanserlerin %30'u ile ilişkilidir ve pek çok kanser türünün önlenebilir tek nedenidir.
Sigaradaki kanserojen maddeler DNA'ya zarar vererek önemli genlerde değişikliğe neden olur. Hücredeki düzenin bozulması ise kontrol dışı çoğalmasına ve kansere neden olur. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, 20. yüzyılda yaklaşık 100 milyon kişinin ölümü tütün kullanımına bağlı meydana gelmiştir ve her yıl bu sayıya 6 milyon kişi eklenmektedir.