Güneş Işığı ve Kanser: Dr Çiğdem Usul Avşar

UV (ultraviyole) radyasyon, güneş ışığından ve insanlar tarafından üretilmiş olan solaryum gibi cihazlardan yayılır. UV ışık dalga boyuna göre 3'e ayrılmaktadır;

  • UVA, en zayıfı olup, ciltte yaşlanmaya ve DNA üzerinde indirekt etkilere neden olur. Ciltte kırışıklık ve bazı cilt kanserlerine neden olur.

  • UVB, UVA dalgalarına göre biraz daha fazla enerjiye sahiptir ve ciltteki DNA'ya direkt hasar yapar ve güneş yanıklarının esas sebebidir. Pek çok cilt kanserinin oluşumunda rol aldıkları bilinmektedir. Yeryüzüne ulaşan ışığın % 95'i UVA, % 5'i ise UVB'dir.

  • UVC ise en fazla enerjiye sahiptir, atmosferdeki ozon tabakası ile etkileşir ve yeryüzüne ulaşamazlar. Dolayısıyla cilt kanserine neden olmazlar. Ancak bazı insan yapımı aletlerde (sterilizatör gibi) bulunabilirler.