Sorular ve Cevaplar

Soru :

Adjuvan veya küratif amaçlı sitotoksik kemoterapi alacak her kanserli hastaya fertilite koruyucu yöntemler için değerlendirmesi gerekir mi? Buna gerek duyulmayan kemoterapi rejimleri, kanser grupları var mı?

Cevap :

Genelde her hastanın değerlendirilmesi lazım. Hastanın yaşına ve istediği çocuk sayısına göre gereksinimler değişebilir. Genelde alkile ajanları içeren bir rejim ya da abdominal pelvik radyasyon (total spinal de dahil) verilecekse mutlaka doğurganlığı koruma göz önüne alınmalı. Şu anda araştırma laboratuarımızda yaptığımız çalışmalardan taksan grubu ilaçların da yumurtalara hasar verdiğini saptadık. Bu konuda daha fazla bilgi için ASCO tarafından yayınlanan ve başkanlığını yaptığım komitenin klinik rehberine bakılabilir. (J Clin Oncol. 2006 Jun 20;24(18):2917-31. Epub 2006 May 1.). 2008 yılında yayınladığımız konu ile ilgili bir derlememizde daha ayrıntılı bilgiye ulaşılabilir. (Oktay K, Sönmezer M.Chemotherapy and amenorrhea: risks and treatment options. Curr Opin Obstet Gynecol. 2008 Aug;20(4):408-15.