Sorular ve Cevaplar

Soru :

Komoterapi sonrasında overyan rezervin geri gelip gelmediğini anlayabileceğimiz non-invaziv yöntemler var mıdır?

Cevap :

Bunlardan en iyisi anti-mullerian hormone (AMH) dediğimiz kan testi. Eğer adet varsa, menstrual siklusun ilk haftası içinde yapılması tercih edilir. Diğer kan testleri de adetin 2. veya 3 gününde FSH ve Estradiol ölçülmesi. Her ikisinin de yüksekliği rezervin düşüklüğünü gösteriyor ama bu testler AMH ye göre daha az duyarlı. Genelde bu üçü birden yapılıyor. Rezerv düşüklüğünde estradiolün bazı hastalarda yükselmesinin nedeni FSH yükseldiği için geride kalan az sayıda folikülü uyarması-paradoksal bir durum. Bunun dışında adet başında ultrasonla overler içindeki küçük folikül sayımı da rezerv ile bağlantılı (antral follicle counts).