Sorular ve Cevaplar

Soru :

Overyan rezervin çok zarar görmemesi için kemoterapiye başlamadan önce GRH agonistlerini önerir misiniz? Önerirseniz ne kadar önce başlamak gerekir?

Cevap :

Bu konuda akıl karıştırıcı yayınlar olmakla birlikte son randomize çalışmalarda faydalı olmadığı yönünde veriler elde edildi. (ZORO calishmasi, Ismail-Khan etal ASCO abstract 2008). Ayrıca primordial foliküller de hormon resptorleri olmadığı için hormon manipulasyonunun bir mantığı da yok. Bu yüzden GnRH analoglarını tavsiye etmiyorum ve hastalar için yanıltıcı bir güvence oluyor. Hastalar etkinliği bilinen yöntemlere yönlendirilmeliler.