Sorular ve Cevaplar

Soru :

Meme kanseri hormon reseptör pozitif genç, evli bir hastada embriyo saklama kararı alınması durumunda ovülasyon indüksiyonu için kullanılan tedavi yöntemleri hastanın sağ-kalımını olumsuz etkiler mi?

Cevap :

Bu durum için de bir yöntem geliştirdik. Yukarıdaki yumurta ya da embriyo dondurma için FSH tedavisi ile birlikte letrozol dediğimiz aromataz inhibitorünü veriyoruz. Bu ilaç östrojeni düşük tutuyor. Bu hastaların rekürrens risklerini de çalıştık(JCO 2008), risk artmadığı gibi tersine bir trend var. Estrogene hassas kanserlerde muhakkak doğurganlığı koruma için refere edilmeli zira meme kanseri doğurganlık yaşında en yaygın kanser.