Sık Sorulan SorularOtolog Nakil ve Yüksek Doz Kemoterapi Hakkında Görüşümüz

Kök Hücre Nakli Uygulamalarının Solid Tümörlerde Yeri: Tıbbi Onkoloji Derneği Görüşü    Solid tümörler terimi meme, akciğer, kolon, over, beyin ve ..

Devamı İçin Tıklayınız >

Meme kanseri hormon reseptör pozitif genç, evli bir hastada embriyo saklama kararı alınması durumunda ovülasyon indüksiyonu için kullanılan tedavi yöntemleri hastanın sağ-kalımını olumsuz etkiler mi?

Bu durum için de bir yöntem geliştirdik. Yukarıdaki yumurta ya da embriyo dondurma için FSH tedavisi ile birlikte letrozol dediğimiz aromataz inhibi..

Devamı İçin Tıklayınız >

Embriyo dondurma, oosit dondurma, ovaryan doku dondurma ve implantasyonun nasıl yapıldığıyla ilgili kısaca bilgi verebilir misiniz?

Embriyo ve yumurta dondurma için 2 hafta kadar FSH hormonu içeren ilaçlar veriliyor yumurta büyümesi ultrason ve estrogen ölçümleri ile takip ediliy..

Devamı İçin Tıklayınız >

Günlük hayatta genç bir kanser hastası kemoterapi öncesi fertilite koruyucu yöntemler için size konsülte edildiğinde hastaya ne gibi bilgiler verdiğinizi kısaca anlata bilir misiniz?

Yukarıdaki bilgileri özetliyorum. Hastanın kaç çocuk istediğini göz önüne alıyorum. Ayrıca Amerika da mevcut olan ek donör yumurta ve taşıyıcı annel..

Devamı İçin Tıklayınız >

Evli olmayan hastalara hangi fertilite koruyucu yöntemi kullanıyorsunuz?

Yumurta Dondurma: Embriyo dondurma için yapılan işlemin aynısı yapıldıktan sonra yumurtalar döllenmeden donduruluyor. Genelde başarı oranları embriy..

Devamı İçin Tıklayınız >

Fertilite koruyucu yöntemleri ve bu yöntemlerin başarı oranları nelerdir?

Emrbyo dondurma rutin bir teknik, estrogene duyarlı kanserler dışında ve başarı oranları embryo nakli başına yaşa göre % 60’a ulaşıyor. Birçok hasta..

Devamı İçin Tıklayınız >

Overyan rezervin çok zarar görmemesi için kemoterapiye başlamadan önce GRH agonistlerini önerir misiniz? Önerirseniz ne kadar önce başlamak gerekir?

Bu konuda akıl karıştırıcı yayınlar olmakla birlikte son randomize çalışmalarda faydalı olmadığı yönünde veriler elde edildi. (ZORO calishmasi, Ismail..

Devamı İçin Tıklayınız >

Komoterapi sonrasında overyan rezervin geri gelip gelmediğini anlayabileceğimiz non-invaziv yöntemler var mıdır?

Bunlardan en iyisi anti-mullerian hormone (AMH) dediğimiz kan testi. Eğer adet varsa, menstrual siklusun ilk haftası içinde yapılması tercih edilir...

Devamı İçin Tıklayınız >

Kemoterapiden kaç ay sonra mens geri gelebilir? Kemoterapi sonrası menstrüal siklusları geri gelen her hasta gebe kalabilir mi?

Kemoterapi hem rezerv deki yumurtaları (ki bunlara primordial folikül denir) hem de gelişmekte olan yumurtaları hasara uğratıyor (özellikle alkile e..

Devamı İçin Tıklayınız >

Gonodal toksisite ne ile ilişkilidir? Yaş, kemoterapinin doz yoğunluğu ve süresiyle ilişkili midir?

Toksisite kemoterapi ajanının türü, toplam dozu ve hastanın yaşı ile ilgilidir. Yukarıda belirttiğim gibi alkile edici ajanlar özellikle hasar veric..

Devamı İçin Tıklayınız >

Adjuvan veya küratif amaçlı sitotoksik kemoterapi alacak her kanserli hastaya fertilite koruyucu yöntemler için değerlendirmesi gerekir mi? Buna gerek duyulmayan kemoterapi rejimleri, kanser grupları var mı?

Genelde her hastanın değerlendirilmesi lazım. Hastanın yaşına ve istediği çocuk sayısına göre gereksinimler değişebilir. Genelde alkile ajanları içe..

Devamı İçin Tıklayınız >

Bir ilaç araştırmasına katılmak hasta için ne gibi avantajlar sağlar?

İlaç araştırmasına katılan hasta, kendi hastalığı için mevcut ilaçlardan daha fazla umut vaat eden bir ilaca ulaşmış olur. Ayrıca çalışmanın durumun..

Devamı İçin Tıklayınız >

Sıklıkla hastaların aklına, kanser için etkin bir tedavinin bulunduğu ancak henüz açıklanmadığı gelir. Sizce bu öngörüde hastalar haklımıdır?

Bu mümkün değil. Bir bilgi elde edilince bunun saklanması imkânsızdır. Günümüzde iletişim teknolojileri hemen hemen hiçbir şeyin gizlenemeyeceği gel..

Devamı İçin Tıklayınız >

İlaç araştırması için kanserli hastalar yurt dışına gidebilir mi? Bu durumda hastalar ne gibi güçlükler ile karşılaşabilir?

Hastalar yurt dışına gitmemelidir. Tabii ki insanların kendi bireysel seçimleri ile bu mümkün olabilir. Ancak şu unutulmamalıdır ki, kanser tedavisi..

Devamı İçin Tıklayınız >

Araştırma sırasında olumsuz bir duruma karşın (sakatlık, kalıcı organ hasarı vs) hastalar sigortalanır mı?

Ruhsatlandırma öncesi çalışmalar olan Faz I, II ve III çalışmalarda "hastanın sigortalanması" işlemi, hem etik hem de yasal bir zorunluluktur. Sigor..

Devamı İçin Tıklayınız >

Ülkemizde devam eden ve hastaların başvurabilecekleri kanser araştırmaları var mıdır? Nasıl ulaşılabilir?

Takip ve tedavilerinin yapıldığı "tıbbi onkoloji kliniklerine" başvurabilirler, kendilerini izleyen hekimle tartışarak, ilgili tıbbi onkoloji klinikle..

Devamı İçin Tıklayınız >

Türkiye'de kanser alanında ilaç araştırması yapılıyor mu?

Ulusal ve Uluslararası çok sayıda klinik araştırma ülkemizde yapılmaktadır. Bu araştırmalar Üniversite Hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı Eğitim Hastan..

Devamı İçin Tıklayınız >

İlaç sektörlerinin ilaç araştırmalarındaki yeri ve bütçesi nedir?

İlaç sektörü ARGE (Araştırma-Geliştirme) nedeniyle hızlı bir birleşme sürecindedir. ARGE harcamaları çok yüksek olduğu için, ilaç firmaları birleşme..

Devamı İçin Tıklayınız >

Bir ilaç araştırmasının uygun olup olmadığına hasta nasıl karar verebilir?

Faz I-II araştırmalara girecek hastalar için, hastaya verilecek başka bir tedavi ya hiç yoktur veya bu araştırma tedavisinden daha iyi bilinen bir t..

Devamı İçin Tıklayınız >

Klinik çalışmalarda faz çalışması ne demektir? Kaç tür faz çalışması vardır?

Çalışmalarda ilaç öncülleri belli bir güvenliği geçer ve insan da uygulamaya uygun olduğu ispatlanırsa, insanda deneneme süreci başlatılabilir. F..

Devamı İçin Tıklayınız >

İlaçlar insanlarda kullanılmaya başlamadan önce nasıl geliştirilir?

İlaç geliştirilmesinde; bir molekülün doğada tanımlanması, saflaştırılması veya laboratuvar ortamında üretilmesinden, eczanede kutu içinde ilaç olun..

Devamı İçin Tıklayınız >

İlaç araştırmaları kimler tarafından planlanır, hangi aşamalardan geçtikten sonra hastalara sunulur?

İlaç araştırmaları günümüzde öncelikle insan sağlığı için yeni ilaçlar keşfetme gücüne sahip "Araştırıcı İlaç firmaları" tarafından planlanmaktaysa ..

Devamı İçin Tıklayınız >

İlaç araştırmaları denince hastaların aklına ilk "denek" olmak geliyor. Sizce bu sevimsiz öngörü kaldırılabilir mi?

"Denek" kelimesi, gerçekten hastalar ve yakınları tarafından "kobay" olarak algılanıyor. "Denek" kelimesi bilim dilinde bir terminoloji olup, bizim ..

Devamı İçin Tıklayınız >

Kanserli hastaların son dönemlerinde (terminal dönemlerinde) ağızdan ve damardan beslenememeleri hasta yakınlarını çok üzmekte. Bu gibi durumda hastaları damardan beslemenin yaşamlarına katkısı olur mu?

Maalesef olmamaktadır, terminal dönemde bir hastanın beslenmesi en az duruma indirilebilir, gereksiz gıda alımları ve hele damardan beslenmenin hast..

Devamı İçin Tıklayınız >

Kanserli hastalara zaman zaman damardan gıda uygulanması uygun olur mu?

 Bunu çok kısıtlı yaralı olduğu durumlar vardır. Tedaviye bağlı özellikle yüksek dozlarda uygulanan kemoterapi sırasında ağız veya barsak yoluyla be..

Devamı İçin Tıklayınız >

Kanserli hastalar hangi durumlarda ağızdan hazır yüksek kalorili gıdalara geçmeli?

Mümkün olduğu kadar doğal gıdalar ile ve ağız yoluyla beslenmeye özen gösterilmedir. Gerçekten kaşektik derecede bir beslenme sorunu varsa hazır yükse..

Devamı İçin Tıklayınız >

Kemoterapi veya radyoterapi sonrası ağızda oluşan yaralarda veya ishallerde ne tür besinler tüketilmeli?

Ağız yaraları oluştuğunda katı gıda ile beslenme güçleşebilir, onun yerine yumuşak gıdalar hatta sıvı şeklinde gıdalar tercih edilmeli, ayrıca asitl..

Devamı İçin Tıklayınız >

Kemoterapinin neden olduğu kan değerlerinde düşme ve savunma sisteminde zayıflama gibi durumları önlemek için bazı alternatif ilaçlar veya besinler (bal, pekmez, dalak, ciğer vs) fayda sağlar mı?

Bu saydığınız yiyeceklerin hiçbirinin bu konularda yararı gösterilmemiştir, ama özellikle kırmızı et demir kaynağı olarak kırmızı hücrelerin düşmesi..

Devamı İçin Tıklayınız >

Meme kanserli hastalarda soya ürünlerinden kaçınılmalı mı? Her aldığımız üründe soya olup olmadığına hastalarımız bakmalı mı?

 Hormon bağımlı meme kanserinde düşük de olsa östrojen kapsayan soyadan kaçınılması yararlı olabilir.

Devamı İçin Tıklayınız >

Kanserli hastalarda beyaz gıdaların (şeker, beyaz un, süt ve süt ürünleri) kanserin büyümesine neden olduğu haberleri medyada sıklıkla yer alıyor. Bunlar doğru mu?

Böyle bilimsel bir dayanak yoktur. Şeker ve şekerli gıdaların besleyici değeri oldukça düşüktür, bunları yüksek oranda yemek doyum sağlayabilir, besle..

Devamı İçin Tıklayınız >

Kanser tedavisi sırasında özellikle C vitamini gibi antioksidan özellikleri ön plan çıkarılan vitaminleri kullanılmalı mı?

Hiç gereken yok, vitaminler gıdalar ile alınmalıdır, ilaç olarak herhangi bir vitaminin alınmasına gerek yoktur.

Devamı İçin Tıklayınız >

Vitaminler sağlıklı bireylerin kansere yakalanmasını önler mi?

Kesin olarak böyle bir durum ispatlanmamıştır. Sadece D vitaminin bazı kanserleri azaltabileceği düşünülmektedir. Diğer vitaminler ile ilgili herhan..

Devamı İçin Tıklayınız >

Zencefil, çörek otu, ısırgan tohumu vb bitkilerden hangilerini hastalar tedavileri sırasında kullanabilir? Ne oranda kullanmalı? Kullanılan ilaçlar ile bitkiler etkileşir mi?

Bunların hiçbirinin kanıta dayanan bir yararı gösterilememiştir. Sadece zencefilin ilaçlara bağlı bulantıyı azatlığı gösterilmiştir. Yukarıda söz et..

Devamı İçin Tıklayınız >

Kemoterapi veya radyoterapi alırken bitkisel haplar kullanabir miyiz? Zararları var mıdır?

Bu tedaviler uygulanırken bunlardan uzak durulamalıdır. Özellikle ilaçlarla etkileşime girerek ilaçların etkilerini azaltabilirler ya da toksik etkile..

Devamı İçin Tıklayınız >

Radyoterapi alırken beslenme konusunda hastaların özellikle dikkat etmesi gerekenler nelerdir?

Radyoterapinin uygulandığı bölgeye göre beslenme önemi artabilir. Bunların başında baş ve boyun bölgesi ve göğüs bölgesine uygulanan radyoterapiye bağ..

Devamı İçin Tıklayınız >

Kanserli hastalarımız tedavisi sırasında beslenme konusunda başlıca nelere dikkat etmeli?

Tedavi sırasındaki beslenmenin aslında sağlıklı beslenmeden bir farkı yoktur, ancak önemli protein ve demir kaynağı olmasından dolayı kırmızı et tük..

Devamı İçin Tıklayınız >

Kırmızı et tüketimi kansere yol açar mı? Sağlıklı bireyler ne oranda kırmızı et tüketmeli?

Bazı kanserler örneğin kalın barsak kanserinde kırmızı et tüketimi fazla olan toplumlarda daha yüksek oranda görülmektedir. Kırmızı et protein ve de..

Devamı İçin Tıklayınız >

Meyve ve sebzelerde bulunan hormon ve ilaç kalıntıları kansere yol açar mı? Nasıl dikkat etmeliyiz?

Özellikle ilaç kalıntıları kanser gelişiminde rol oynayabilir, pratik hayatta bunlardan uzak durabilmek çok zordur, bu gıdalardan ilaçların maalesef..

Devamı İçin Tıklayınız >

Kanserden korunmak için neler yemeliyiz?

Kanserden korunmak için beslenme konusunda yapılması gerekenler aslında sağlıklı yaşam için yapılması gerekenlerdir. Sağlıklı yaşayabilmek için yapı..

Devamı İçin Tıklayınız >