ONKOLOJİ VE RADYOTERAPİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Kısaltmalar:

anat: anatomi
bkz: bakınız
c: cerrahi
ef: elektrofizyoloji
ekg: elektrokardiyografi
f: farmakoloji
fiz: fizik
g: genetik
k: kimya
nk: nükleer kardiyoloji
nt: nükleer tıp
onk: onkoloji
pat: patoloji
r: radyoloji
rt: radyoterapi
tıb: tıbbi terim